srpski english

usluge

Rezidental inženjering d.o.o isporučuje različlite vrtse usluga. Vođenje svih funkcija menadžmenta u niskogradnji uključujući planiranje, projektovanje, preradu, dobijanje dozvola, upravljanje osobljem, nadgledanje podizvođača, budžetiranje, pravljenje rasporeda, izveštavanje o progresu projekta i završavanje projekta u dogovorenom roku. Naše usluge možemo podeliti na:

Građevinski projekti

Sveobuhvatno planiranje, koordinacija i kontrola građevinskih projekata od samog početka pa do kraja.

Upravljanje programima

Upravljanje programima je proces upravljanja više međusobno povezanih projekata sa ciljem poboljšanja performansi organizacije.

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima je disciplina koja obuhvata planiranje, organizovanje, motivisanje i kontrolu resursa da bi ostvarili određeni cilj.

Ugovaranje

Svakodnevno nadgledanje gradilišta, upravljanje kupcima i radnicima i distribuiranje informacija zainteresovanim stranama.

Master  Plan

Master plan se priprema korišćenjem informacija dobijenih u fazi prikupljanja podataka i definisanja ciljeva.

Procena stanja

Procena stanja nekretnine kao deo inženjerskih projekata za nekretnine komercijalne svrhe.

Constructability Review

To je tehnika upravljanja projektima kojom se pregleda proces izgradnje objekta od početka do kraja, ali u fazi planiranja, tj. pre same gradnje.

Menadžment

Menadžment u svim granama industrije i organizacionim aktivnostima da bi se ispunili zadati ciljevi korišćenjem dostupnih resursa.

Nadzor

Vršimo uslugu nadzora radova na gradilištu ili kontrolu kvaliteta izvršenih radova.

Projekcija troškova

Konstantno prekoračenje budžeta može biti prevaziđeno korišćenjem naših usluga.